REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKORZYNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej; Wniosek o przyjęcie do  publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem  www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

(W ostatnim dniu tj. 28 marca 2017 r. zalogować się można TYLKO do godziny 15.00).

Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu (pierwszego wyboru)  w terminie                            od 14 - 28 marca 2017 r.

Niezłożenie  w określonym terminie wypełnionego Wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie  dziecka w procesie rekrutacji.

Załączniki do pobrania:

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01