„LISTY DLA ZIEMI”.

Programy / Projekty / Innowacje » Programy / Projekty / Innowacje - Archiwum » „LISTY DLA ZIEMI”.

„LISTY DLA ZIEMI”

W Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie w dniach 14-30 kwietnia  realizowano edukacyjną akcję proekologiczną  Listy dla Ziemi w grupie dzieci trzyletnich i czteroletnich (25 dzieci) zachęcającą do ekologicznego trybu życia. Głównym celem był wzrost kompetencji dzieci i rodziców w zakresie ochrony przed ekspozycją na dym, zanieczyszczenia powietrza, segregowania śmiecia także zachęcenie do sprzątania świata, sadzenia drzew. Punktem kulminacyjnym akcji było przeprowadzenie konkursu międzyprzedszkolnego pt. „ Nie pal w piecach śmieci”.

 Pierwszym działaniem ekologicznym akcji  był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z  7 zajęć edukacyjnych o następującej tematyce

„Segregujemy odpady” – zajęcia odbyły się 14.04.2014 r. ; uczestniczyło 20 dzieci.Na podstawie wiersza Igora Sikiryckiego przeprowadzono z dziećmi pogadankę na temat segregowania śmieci. Wyjaśniono pojęcia recyklingu. Zapoznano z pojemnikami na śmieciw różnych kolorach i wyjaśniono korzyści zgodnie z przeznaczeniem.Dzieci praktycznie segregowały śmieci do odpowiednich pojemników.

    „ Chory komin”- zajęcia odbyły się 15.04.2014 r.; uczestniczyło 17 dzieci.  Poprzez scenkę teatralną nauczycielka, która wcieliła się najpierw w rolę doktora „Chorego komina”do którego dzieci wrzucały to, co nie powinno się palić w piecu. Następnie nauczycielka wcieliła się w rolę lekarza i uzdrawiała komin poprzez badanie komina.

Wykonanie indywidualnego plakatu na tekturowych planszach na którym było napisane hasło „Nie pal w piecu śmieci, o to proszą dzieci”- ozdabianie tektur ich własnymi rysunkami.

Po zajęciach dzieci wybrały się na spacer po okolicy przedszkola obserwując różne rodzaje dymów wydobywających się z kominów, samochodów.

  „Czysta Planeta”- zajęcia odbyły się 16.04.2014 r.; uczestniczyło w nich 18 dzieci. Wysłuchanie wiersza „Opowieść Ziemi” dokonanie wspólnej analizy. Dzieci poprzez działania praktyczne zapoznały się z globusem. „Ziemia szczęśliwa, ziemia smutna”- omówienie ilustracji „Ziemi szczęśliwej”, której służą działania proekologiczne. „Ziemia smutna”- przedstawienie rekwizytów zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka. Wykonanie pracy plastycznej poprzez  rysowanie i naklejanie ilustracji do odpowiednich kul ziemskich ( wesołej, smutnej).

 „Drugie życie butelki”- ilość dzieci biorących udział w zajęciu popołudniowym 12. W ramach prowadzonej akcji „Listy dla Ziemi” przeprowadzono rozmowę na temat ekologicznej postawy – ponownego wykorzystania zużytych przedmiotów. Dzieci podczas burzy mózgów dzieliły się twórczymi pomysłami ponownego wykorzystania butelki plastikowej  i szklanej . Przedszkolaki zapoznały się również z symbolami ekologicznymi, próbowały odnajdywaćje na etykiecie wody mineralnej i określały co oznaczają dane znaki.

Następnie przeszliśmy do działań praktycznych. Dzieci wykonywały według wcześniejszych pomysłów nowe przedmioty z butelek, nadawały im nowe znaczenie – zajęcie „Magiczna butelka”. Małe szklane butelki, dzieci przeznaczyły na wazoniki dla ciętych tulipanów. Z małych butelek plastikowych wykonano pojemniki na kredki i pędzelki. Duże plastikowe butelki posłużyły za doniczki dla krokusów oraz naczynie do wysiania rzeżuchy. Nauczyciel pomógł dzieciom przygotować (porozcinać) butelki plastikowe, a następnie dzieci ozdabiały je, sadziły kwiaty  w ziemi, wykładały butelkę watą i siały rzeżuchę

Kochasz dzieci – nie pal śmieci” – zajęcia w grupie popołudniowej  odbyły się 17.04.2014r., w których brało udział 4 dzieci.  Przeprowadzono rozmowę, mającą na celu uświadomienie zakazu palenia śmieci w piecach domowych. Poruszono również kwestię dużej ilości spalin wydobywających się z samochodów, które zanieczyszczają środowisko i są szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Następnie dzieci zrobiły „Ekologiczne znaki nakazu, zakazu i ostrzegawcze” poprzez narysowanie, pokolorowanie szkicu auta oraz przyklejenie wyciętych elementów. Powstały znaki nakazujące: jazdę na rowerze i segregowanie śmieci. Na znakach ostrzegawczych dzieci narysowały- skutki zanieczyszczonego środowiska. Pokolorowane zostały znaki  zakazu: jazdy samochodami oraz  zanieczyszczania środowiska przez palenie śmieci.

 Dzieci przygotowały znaki, które będą pomocne w innym dniu, podczas przemarszu ulicami miejscowości. Znaki te pozwolą nam zwrócić uwagę mieszkańców, by podjąć działania ekologiczne, sprzyjające najbliższej okolicy, w której żyjemy.

Nasza Planeta  Ziemia”- zajęcia odbyły się 23.04.2014 r.; uczestniczyło w nich 10 dzieci. Oglądanie i omawianie prezentacji multimedialnej pt. „Nie śmieć”. Czytanie fragmentów ciekawostek dotyczących Kosmosu, oglądanie ilustracji przestrzennych, zapoznaniez podstawowymi terminami – (Ziemia, Słońce, Księżyc..). Działania praktyczne poprzez zabawę „Dzień-noc”. Kolorowanie mandali „Nasza Ziemia”.

Sprzątanie terenu przedszkola- dzieci zaopatrzone w foliowe rękawiczki i worki, chętniei z zaangażowaniem sprzątały teren wokół przedszkola oraz pobliski park. To wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

„Dbam o moją Planetę Ziemię”- zajęcia odbyły się 25.04.2014 r.; uczestniczyło w nich 21 dzieci w grupie trzyletnich i czteroletnich oraz 11 dzieci z grupy popołudniowej. W tym dniu  przeprowadzono zajęcia podsumowujące wcześniejsze działania, zrealizowanew ramach akcji „Listy dla Ziemi”.Dzieci rysowały oraz kolorowały ekologiczne obrazki wydrukowane na specjalnym papierze z makulatury przygotowanym przez Fundację Ekologiczną Arka. W listach tych dzieci namawiają dorosłych do podjęcia działań ekologicznych, przyjaznych dla naszej planety Ziemi oraz dla naszego zdrowia.

 Dzieci idąc do domu zabierały ze sobą listy, by razem z rodziną zastanowić się co można dobrego uczynić dla swojej najbliższej okolicy, by wszystkim żyło się zdrowiej i w pięknym otoczeniu przyrody.

Dzieci trzyletnie i czteroletnie w ramach codziennego spaceru po wsi Mikorzyn wymaszerowały z przedszkola w wesołym korowodzie małych ekologów. Dzieci szły ulicami swojej miejscowości, trzymając   w rękach wcześniej wykonane „ekologiczne znaki” oraz plansze z wypisanymi hasłami, mówiącymi  o ochronie środowiska, w celu promocji akcjiw lokalnym środowisku.

    „Święto drzewa” – zajęcia odbyły się 28.04.2014 r.; uczestniczyło w nich 12 dzieci.Z tej okazji  dzieci spotkały się na placu przed przedszkolem, aby wspólnie odczytać obietnice ekologiczne złożone przez każdą grupę przedszkolną. Dzieci i panie obiecały między innymi: nie łamać gałęzi drzew, dbać o lasy, segregować śmieci, nie zanieczyszczać środowiska odpadami. Następnie wszystkie przedszkolaki zaśpiewały piosenkę o treści ekologicznej i posadziły  w ogrodzie przedszkolnym drzewko.

Kolejnym działaniem podczas dni akcji Listy dla Ziemi było zorganizowanie zbiórki zużytych bateriido specjalnego pojemnika w celu ochrony środowiska naturalnego.Ważne jest, żeby już najmłodsze dzieci zwróciły uwagę na problem szkodliwych odpadów i nauczyły się jak należy z nimi postępować. Dotyczy to w szczególności odzysku zużytych baterii.W skład baterii wchodzą metale szkodliwe dla środowiska i organizmu ludzkiego.

Ostatnim działaniem  realizacji akcji był konkurs wewnątrzprzedszkolny pt. „ Nie pal w piecach śmieci”. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi na zagrożeniedla środowiska i zdrowia ludzi jakie niesie palenie śmieci w piecach. Zmotywowano dziecii ich rodziców do działań sprzyjających ochronie środowiska. Do przedszkola wpłynęło 10 prac wykonanych wspólnie przez dzieci i rodziców w domu. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 28 kwietnia. Komisja konkursowa w składzie: dyrektor przedszkola Lidia Niechciał, koordynator  Izabela Langner, nauczycielka Patrycja Kaboth wybrały jedna pracę konkursową, która będzie wysłana na konkurs na najpiękniejszy list dla Ziemi. Biorące udział w konkursie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Dzięki podjętym działaniom i przeprowadzonym cyklem zajęć edukacyjnych  dzieci  uwrażliwiły się  na potrzebę ochrony środowiska. Akcja List dla Ziemi stanowiły pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości zanieczyszczenia planety. Wiedza i umiejętności nabyte przez dzieci w przedszkolu nie tylko będą procentować  na ich życiowe wybory, codzienne nawyki zdrowotne ale także umiejętności rozpoznawania co jest dobre dla ich zdrowia, a co im szkodzi. Postawę, którą uda się wykształcić u dzieci w wieku przedszkolnym, zaowocuje przez całe ich życie.

Optymistyczne przedszkole stawia sobie za priorytetowy cel wychowanie dzieci w duchu poszanowania dla przyrody i nauczenie ich jak należy chronić środowisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01