„MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”.

Programy / Projekty / Innowacje » Programy / Projekty / Innowacje - Archiwum » „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”.

Sprawozdanie z realizacji programu „MAMO, TATO WOLĘ WODĘ”.

TERMIN REALIZACJI: LISTOPAD 2012.

 TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1.      Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych... /obszar 4, p.2/ Dziecko grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje).

2.      Wychowanie zdrowotne.../obszar 5 , p.1/  Dziecko dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.

3.      Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych.../ obszar 11, p.1 / Dziecko rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne.

    Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. /obszar 12, p.2/2) Dziecko wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność)W listopadzie 2012r w grupie dzieci 3,4-letnich, 5-letnich, 6-letnich  realizowane były zagadnienia ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej ,,Mamo, tato, wolę wodę!”. Celem głównym programu było podniesienie poziomu wiedzy dzieci na temat właściwości wody oraz jej wpływu na życie i zdrowie człowieka oraz zachęcenie do picia wody. Bohaterem kampanii była wodna postać - sympatyczny Zdrojek, który wprowadził dzieci w świat wody. Razem z nim odkrywały, skąd pochodzi woda, poznawały jej właściwości i zastosowanie. Realizując Program „Mamo, Tato wolę wodę” dzieci poznały również znaczenie prawidłowego odżywiania się i prowadzenia zdrowego trybu życia,  kształtowały nawyk picia wody, uczyły się postaw proekologicznych, rozróżniają zdrowe produkty od niezdrowych, wiedzą, jak ważne jest spożywanie posiłków o określonej porze, są świadome korzyści dla zdrowia jakie daje im ruch, poznały sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym oraz poszerzyły wiedzę o otaczającym świecie. Treści programu ,,Mamo, tato, wolę wodę!” zawarły się w pięciu jednostkach tematycznych.

 1. Wolę wodę, bo daje życie.

2. Wolę wodę, bo daje zdrowie i siłę.

3. Wolę wodę, bo dużo potrafi.

4. Wolę wodę, bo jest bezcenna.

5. Wolę wodę, bo jest najważniejsza na świecie.

Na zakończenie realizacji programu dzieci złożyły uroczyste ślubowanie na Przyjaciela Wody oraz wykonały  prace plastyczne „Gdzie w przyrodzie występuje woda?”. Do efektów realizacji programu „Mamo Tato wolę wodę” należy zaliczyć zwiększenie ilości wypijanej przez dzieci wody, doskonalenie nawyku zdrowego odżywiania się oraz aktywnego trybu życia, wzmocnienie więzi w grupie, zainteresowanie rodziców tematyką znaczenia wody dla organizmu

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01