Imprezy i uroczystości 2016 / 2017

Imprezy i uroczystości 2019/2020 » Archiwum » Imprezy i uroczystości 2016 / 2017

Kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Nazwa uroczystości

osoba odpowiedzialna

Termin

1.

Pasowanie na przedszkolaka

- przyjęcie do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci,

- tworzenie w przedszkolu atmosfery radości, przyjaźni

Wszystkie nauczycielki

Wrzesień/październik

2.

Dzień Edukacji Narodowej - budzenie szacunku do pracowników przedszkola.

Wszystkie nauczycielki

 

październik

3.

Andrzejki – wspólna zabawa, integrowane dzieci, poznanie tradycyjnych zabaw i obyczajów andrzejkowych.

Wszystkie nauczycielki

Listopad

4.

Mikołajki – spotkanie ze Świętym  Mikołajem, poznanie zwyczajów związanych z Mikołajem.

Wszystkie nauczycielki

Grudzień

5.

Spotkanie opłatkowe, wigilia przedszkolna – poznanie tradycji świątecznych, integrowanie dzieci, dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie.

Wszystkie nauczycielki

Grudzień

6.

Dzień Babci i Dziadka – prezentowanie swoich umiejętności przed publicznością, kształtowanie postawy szacunku wobec osób  starszych. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Nauczycielki grup

Nauczycielka tańca

Styczeń/Luty

7.

Bal Karnawałowy – tworzenie dzieciom i rodzicom możliwości kontaktowania się w sytuacjach zabawowych. Wszechstronny rozwój dziecka poprzez aktywne uczestnictwo w organizowaniu występów na terenie przedszkola wspólnie z rodzicami.

Wszystkie nauczycielki

Luty

8.

Powitanie wiosny – poznanie zwyczajów związanych z powitaniem wiosny. Kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, uwrażliwianie na jej piękno.

Nauczycielki grup

Marzec

9.

Spotkanie z zajączkiem Wielkanocnym, śniadanie wielkanocne - przybliżanie obyczajów świątecznych, pielęgnowanie tradycji.

Izabela Langner

Kwiecień

10

„Dzień Optymisty na sportowo” – spartakiada sportowa.

Wszystkie nauczycielki

Maj

11.

Festyn Rodzinny – prezentowanie umiejętności przed publicznością, promowanie wartości życia rodzinnego, wzmacnianie więzi rodzinnych.

Wszystkie nauczycielki

Maj

12.

Dzień Dziecka- czerpanie radości ze wspólnych zabaw

Wszystkie nauczycielki

Czerwiec

13.

Pożegnanie 6-latków - Podsumowanie całorocznej pracy z dziećmi.

Nauczycielki grup młodszych

Czerwiec

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01