Informacja dotycząca wyników rekrutacji na rok szkolny 2021/ 2022

Aktualności » Informacja dotycząca wyników rekrutacji na rok szkolny 2021/ 2022

Są już wyniki rekrutacji.

Przypominamy o konieczności potwierdzenia woli przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci, które zostały zakwalifikowane. 

 

Jak to zrobić? Istnieją następujące formy:

- drogą tradycyjną- przynosząc do przedszkola oświadczenie potwierdzające  chęć uczęszczania do przedszkola,

- drogą elektroniczną za pomocą podpisu elektronicznego - złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych podpisu elektronicznego                (Profil zaufany/podpis kwalifikowany), które skutkuje faktem potwierdzenia woli w systemie, ponieważ system identyfikuje tożsamość osoby wykonującej tę czynność,

- drogą elektroniczną za pomocą oświadczenia - polega na dostarczeniu poprzez system dokumentu z oświadczeniem podpisanym w sposób tradycyjny, np. skanu lub zdjęcia takiego oświadczenia. 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01