Projekt „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”

Programy / Projekty / Innowacje » Programy / Projekty / Innowacje - Archiwum » Projekt „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”

Projekt „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”

Projekt „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”, ma na celu wzrost świadomości społecznej na temat wpływu odżywiania,  aktywności fizycznej na zachowanie i umacnianie zdrowiaa także zachowania właściwej higieny.  Projekt rekomendują i popierają naukowe autorytety w dziedzinie żywienia, które informują o złej sytuacji pod względem stanu odżywienia (niedożywienie, nadwaga, otyłość) wśród dzieci i młodzieży polskiej. Wiele chorób w wieku dorosłym jest konsekwencją błędów żywieniowych i małej aktywności fizycznej w dzieciństwie.  Dzieciństwo bowiem, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia.

Edukacja dziecka przedszkolnego ma na celu preferowanie zdrowego stylu życia i sprzyja utrwalaniu postawy prozdrowotnej.

Edukacja w zakresie higieny osobistej, zachowań higienicznych i prozdrowotnych. W oparciu o prowadzone obserwacje przez nauczycielkę, pogadanki i sytuacje edukacyjne, dzieci stosują zasady higieny: systematycznie myją zęby w przedszkolu, dokładnie myją ręce, przestrzegając kolejnych etapów, poprawnie używają przyborów do higieny osobistej,  wskazują różnice w ubieraniu się zgodnie z pogodą.

 Edukacja w zakresie zdrowego odżywiania

Dzieci poznały znaczenie produktów mlecznych dla zdrowia i chętnie je spożywały. Unikały słodyczy na rzecz spożywania owoców i warzyw, podkreślając korzyści dla zdrowia (odporność, witaminy). Kulturalnie zachowywały się podczas posiłków, wskazywały niektóre przyczyny chorób. W przedszkolu żywienie jest zdrowe i smaczne oraz higienicznie przygotowane i estetycznie podane. Dzieci spożywały posiłki bogate w warzywa i owoce oraz przełamywały uprzedzenia do niektórych produktów spożywczych.

 Edukacja w zakresie sprawności fizycznej

Dzieci mają warunki do aktywnego uczestnictwa  w różnych formach ruchu – aktywnego wypoczynku i relaksu oraz wysiłku fizycznego. Dzieci brały udział w licznych zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych na placu przedszkolnym, na boisku czy w parku, lesie.

Aktywny i świadomy udział dzieci w nabywaniu wiedzy i umiejętności służy ukształtowaniu postawy prozdrowotnej, przyswojeniu  prawidłowych nawyków higienicznych, zdrowotnych i kulturowych. Stawianie dzieciom  i  najbliższemu środowisku wymagań inspiruje do podejmowania działań na rzecz promocji zdrowia już od najmłodszych lat aby  ukształtować odpowiedzialność za zdrowie swoje i innych oraz podejmować wysiłek na rzecz jego poprawy.

                                                          

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01