Zabawy ruchowe z woreczkami.

Akcja "Ćwiczyć każdy może" » Zabawy ruchowe z woreczkami.

Przybory: woreczek dla każdego dziecka

Miejsce: park

Obszar z podstawy programowej:

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  • jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo
  • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

Cele ogólne:

  • nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń i sprzętów przeznaczonych do zabaw na powietrzu
  • nabywanie umiejętności pokonywania toru przeszkód,
  • doskonalenie umiejętności biegania w wyznaczonym miejscu i kierunku oraz zatrzymywania się na określony sygnał

Cele szczegółowe:

  • stosuje się do ustalonych zasad i instrukcji nauczyciela (nie oddala się z miejsca zabawy, wykonuje polecenia nauczyciela zgodne ze słownymi lub praktycznymi objaśnieniami, reaguje na ustalone sygnały)

Dzieci podczas pobytu w parku wykonywały różne zabawy ruchowe z woreczkami. Biegały w dowolnym kierunku bez potrąceń, podnosiły woreczki leżące na trawie, na sygnał - zatrzymywały się podnosząc woreczki i wykonując kilka rzutów i chwytów woreczka. Dzieci chodziły z woreczkami na głowie, robiąc przysiad, wstając, idąc dalej starając się, aby w czasie ćwiczeń nie spadł im woreczek. W staniu jednonóż przekładadali woreczek pod kolanem wzniesionej nogi prawej i lewej. Po kilku ruchach wyprost i uniesienie woreczka w górę ponad głowę z równoczesnym spojrzeniem na niego. Powtórzenie ćwiczeń. Roz krok, skłon w dół i przekładanie woreczka dookoła prawej i lewej nogi. Po kilku ruchach wyprost i odpoczynek (kilka wdechów i wydechów). Marsz z woreczkiem na głowie, rzucanie woreczków do celu. Zabawa w ogrodzie przedszkolnym budowała w dziecku poczucie więzi. Ciekawie spędzony czas na powietrzu świetnie wpływał na całą grupę. Dzieciom przyniósł spontaniczną radość. Dlatego nasze dzieci każdego dnia spędzają choć kilka chwil w parku, w lesie czy w ogrodzie przedszkolnym.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01