Zabawy z balonami.

Akcja "Ćwiczyć każdy może" » Zabawy z balonami.

Przybory: balony, chusta animacyjna

Miejsce: sala przedszkolna

Obszar z podstawy programowej:

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  • jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
  • uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

Zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania, toczenia, noszenia:

  • swobodne podrzuty i rzuty w kierunkach dowolnych balonami
  • rzuty w przód oburącz i jednorącz (ręka prawa i lewa), na odległość, do celu
  • odbijanie balonów do góry
  • toczenie balonów na czworakach

Urozmaicone zabawy z balonami przy podrzucaniu ich i chwytaniu w najrozmaitszy sposób sprzyjało opanowaniu umiejętności chwytów, wyrobiły zwinność i zręczność, stymulowały ruchowo, rozwijały percepcję wzrokową i słuchową, zdolności manualne. Usprawniło to przede wszystkim ogólną sprawność motoryczną, koordynację wzrokowo-ruchowa, ćwiczyło zmysł równowagi, poczucie rytmu, słuch muzyczny. Wykonywanie tego typu ćwiczeń wymagało od dzieci koncentracji uwagi, spokoju, opanowania wewnętrznego. Poprzez zabawy ruchowe dziecko zaspokoiło ogromną potrzebę ruchu, rozładowało wszelkie napięcia emocjonalne.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01