Zajęcia ruchowo - taneczne prowadzone przez instruktora tańca.

Akcja "Ćwiczyć każdy może" » Zajęcia ruchowo - taneczne prowadzone przez instruktora tańca.

Miejsce : sala przedszkolna

Obszary z podstawy programowej :

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci:Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na swoje możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

 2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego,wyraża je, pląsając lub tańcząc;

Przywilejem dzieciństwa jest beztroska zabawa. Każda zabawa ma jakiś określony wpływ na dzieci, zwłaszcza w okresie przedszkolnym  . Zabawy ruchowo-  taneczne wywołują wśród dzieci dużą dawkę dobrego humoru, sprzyjają  rozładowaniu stresów i integracji. Nie jest istotne czy ktoś potrafi tańczyć jak profesjonalista, czy tylko przestępuje z nogi na nogę.W zabawach tanecznych chodzi o wprawienie ciała w ruch, który czasem nie przypomina klasycznych ruchów tanecznych, ale bardzo sprzyja wyzwoleniu pozytywnych emocji.

 W dniu 10.03.2014 r. w  grupie 6 – latków odbyły się zajęcia ruchowo – taneczne prowadzone przez instruktora tańca pana Pawła Wielgosza. Tematem odbywających się w tym dniu zajęć było wykorzystanie różnego rodzaju muzyki  : dyskotekowej , poważnej , dziecięcej w celu doskonalenia u dzieci  poczucie rytmu , skoczność , ogólnej sprawność ruchowej i motoryki oraz wyzwolenia radości . W tym dniu, także dzieci uczyły się układu tanecznego do tańca towarzyskiego – walca angielskiego.

ZOBACZ FILMY:

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01