Bezpłatna opieka psychologów oraz terapeutów dla dzieci i młodzieży . 2021 / 2022.

Bezpłatna opieka psychologów oraz terapeutów dla dzieci i młodzieży

realizowana w ramach kontraktu z NFZ,bez skierowania

 

Dla kogo?

Wsparcie wyspecjalizowanego zespołu terapeutów środowiskowych, psychologów i psychoterapeutów dla:

- dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego,

- dzieci i młodzież objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki,

- młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia,

- a także rodzin i opiekunów prawnych.

 

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a odczuwają lęk wynikający z:

- ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
- niepewności związanej z egzaminami (ośmioklasisty, maturalnymi);

Ponadto dotyczą:

- borykających się z problemami zachowania, emocjonalnymi;

- mających trudności: w relacjach z rówieśnikami, w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;

- spotykających się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;

- doświadczających zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;

- ofiar przemocy.

 

Spotkania z terapeutą środowiskowym

Terapia środowiskowa ukierunkowana jest na spotkania w środowisku dziecka/nastolatka, polega na rozmowach o historii problemu i o próbach jego rozwiązania. Wspólnie podejmowana jest decyzja dotycząca dalszych konsultacjach. Dzięki tej formie terapii rodzice mogą budować osobisty system wspierania swych dzieci, także w funkcjonowaniu w najbliższym otoczeniu. Innymi celami są: umacnianie więzi w rodzinie, rozpoznaw i rozwiązywanie problemów związanych z życiem codziennym, pomoc w kierowaniu do wyspecjalizowanych placówek, aktywizacja zawodowa i społeczna rodziny. Wsparcie otrzymuje cała rodzina.

 

 

 

 

Formy pomocy

Porada psychologiczna

Sesja psychoterapii indywidualnej

Sesje psychoterapii rodzinnej

Sesja wsparcia psychospołecznego

 

Ze względu na zaistniała sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzone zostały porady psychologiczne i sesje psycoterapeutyczne za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dostosowanych do pacjentów.

Bezpośredni kontakt za pośrednictwem systemów teleinformatycznych z terapeutą trwa tyle samo, ile stacjonarnie w placówce. Porady psychologiczne, jak i sesje psychoterapeutyczne odbywają się w atmosferze spokoju i pełnej dyskrecji.

Wsparcie ukierunkowane jest na zdiagnozowanie problemu, szukaniu rozwiązań, konstruowanie systemu pomocy oraz współpracy z opiekunami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

Zapraszamy do współpracy:

  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogoiczne,

  • Ośrodki Pomocy Społecznej,

  • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,

  • Pedagogów,

  • Szkoły,

  • Przedszkola,

  • Świetlice Środowiskowe

 

Zapraszamy do kontaktu : 62 7303875, 887160150,603454464

 

 

 

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01