Dokumenty

  • Statut

    Nadany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, uchwalony na posiedzeniu Rady  Pedagogicznej 12 października 2003 r. 5. Tekst ujednolicony statutu obowiązuje od 28.02.2013 r.

    Tekst ujednolicony statutu obowiązuje od 14.09.2016 r. zatwierdzony Uchwałą Nr 6/2016  Rady Pedagogicznej.

  • Statut 2018 r.

  • Umowa z rodzicem / opiekunem

    wzór umowy z rodzicem / opiekunem do zapoznania się i / lub pobrania w wersji elektronicznej

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01