Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dn.27.04.2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO , informujemy Państwa że :

Administratorem Państwa Danych jest: Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie-  Iwona Kołodziejczak z siedzibą Mikorzyn 50,       63-600 Kępno. Tel.627818488.

adres e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest: Wojciech Urbański

Państwa dane będą przetwarzane w celu: udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych

do realizacji obowiązku prawnego wynikającego z

ustawy z dn.14 grudnia 2016 r - Prawo Oświatowe

( Dz.U. z 2017r )

Informacja o przekazywaniu

danych do innych podmiotów: Państwa dane nie będą przekazywane

innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych: Państwa dane będą przechowywane zgodnie z ustawą o

Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Mają państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. usunięcia lub ograniczenia swoich danych,

  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  4. przenoszenia danych,

  5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podane dane Przez Państwa są wymogiem ustawy - Prawo Oświatowe .

Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01