Optymistyczne Przedszkole.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy coraz częściej zgłaszają problemy wychowawcze ze swoimi pociechami Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie podjęło trud wdrożenia Ogólnopolskiego Programu autorstwa p. Ireny Dzierzgowskiej i p. Mireli Nawrot „Optymistyczne Przedszkole”.

We wrześniu odbyło się szkolenie członków rady pedagogicznej, które poprowadziła pani Mirela Nawrot. Przybliżyła na czym polega program i jakie są jego zasady. Przekazała pakiet materiałów oraz tabliczkę „Optymistyczne Przedszkole”, życząc wielu sukcesów i wychowania optymistycznych przedszkolaków.
Program skierowany jest nie tylko dzieci, obejmuje swym zasięgiem całą społeczność przedszkolną: nauczycieli, rodziców oraz personel.

W październiku odbyło się Spotkanie z Rodzicami, które prowadziła p. dyrektor Lidia Niechciał. W oparciu o prezentację multimedialną "Jak wychować optymistę" zostały przedstawione główne założenia i cele programu Optymistycznego Przedszkola.

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe i przyjazne dla innych ludzi. Ważne jest też by dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, tolerancyjne, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania.
Optymistyczny Przedszkolak - Optymistyczny Personel - Optymistyczni Rodzice. Czy to możliwe? U Nas tak!
27 października dzieci i wszyscy pracownicy Przedszkola spotkali się na uroczystości otwierającej realizację programu . Wesołe zabawy, ciekawe prezentacje poszczególnych grup to wstęp do działań mających na celu zapewnienie dzieciom szczęśliwego dzieciństwa bez smutku, agresji . Słowami przysięgi dzieci wkroczyły w nowy etap naszej placówki:

 "My radosne przedszkolaki i dziewczynki, i chłopaki. Dzisiaj wszystkim ślubujemy, że w przyjaźni żyć będziemy. Życzliwym być przyrzekamy, smutki zostawiać za drzwiami. Uśmiech na twarzach zagości, żyć będziemy w Krainie Radości".

 Na pamiątkę dzisiejszego dnia każdy z dzieci otrzymał paszport do kariery, w którym będą zdobywały odznaki za osiągnięcia i umiejętności.
Będziemy się starali, aby w naszym przedszkolu było wiele radości, śmiechu i poczucia humoru. W tym dniu została odsłonięta tablica z logo "Optymistyczne Przedszkole".

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01