Obrady "Optymistycznego Sejmu" 2019/2020

Optymistyczny Sejm” w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie.

 

Jednym z etapów realizacji programu „Optymistyczne przedszkole” było zorganizowanie debaty sejmowej, która odbyła się dnia 25.11.2019r. Debata dotyczyła prawidłowych zachowań
w przedszkolu, której końcowym efektem było uchwalenie „Ustawy o dobrym zachowaniu się dzieci w przedszkolu”. Zorganizowana w naszym przedszkolu zabawa w „Sejm”, sprawiła, że dzieci nie tylko przyswoiły sobie nowe terminy (poseł, ustawa, marszałek sejmu), ale także czynnie uczestniczyły w obradach. Tematem przewodnim debaty były hasła: Chcemy, Nie wolno, Należy, które nawiązywały do różnych zachowań jak i oczekiwań dzieci. Pomysłów było wiele jak i chętnych do wypowiadania się na w/w tematy; a nad wszystkim czuwała marszałek sejmu Marta G. udzielając głosu i pilnując porządku obrad. Towarzyszyły jej i wspierały ją posłowie Oskar G., Krystian P. Projekt ustawy został spisany i odczytany wszystkim grupom a następnie zatwierdzony przez marszałka i posłanki. Starszacy złożyły pod dokumentem swój podpis, a młodsze dzieci odcisk paluszka akceptujący treść ustawy. Uchwałą Sejmu Optymistycznego ustawa weszła w życie dnia 25.11.2019r. i obowiązuje wszystkie dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie. Treść ustawy jest dostępna do wglądu na przedszkolnym korytarzu: rodzicom, personelowi i dzieciom.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01