Kadra

RADA PEDAGOGICZNA:

 • mgr Iwona Kołodziejczak - nauczyciel mianowany, dyrektor przedszkola
 • mgr Lidia Niechciał - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Małgorzata Jańska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Małgorzata Jasiak - nauczyciel mianowany
 • mgr Izabela Langner- nauczyciel dyplomowany
 • mgr Katarzyna Rybczyńska - nauczyciel kontraktowy 
 • mgr Iwona Kołodziejczak- nauczyciel mianowany (logopeda)
 • mgr Monika Karolak - nauczyciel kontraktowy
 • mgr Witold Kałmucki -katecheta
 • mgr Beata Szymoniak - nauczyciel dyplomowany- język angielski

POMOC NAUCZYCIELA:

 • Dorota Janoś
 • Ewa Cichosz
 • Karolina Kowalczyk 
 • Oliwia Mądrecka

KUCHNIA:

 • Magdalena Łamacz
 • Lidia Mądrecka
 • Ewa Cichosz

INTENDENT:

 • Monika Kaczmarek

WOŹNY:

 • Lidia Mądrecka

Wszystkie nauczycielki pracujące w przedszkolu mają odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje osobowościowe do pracy z małymi dziećmi. Wyposażone w gruntowną wiedzę, obdarowane talentem pedagogicznym , potrafią w procesie wychowania przekazywać własny system wartości. Rzetelnie wykonują swoją szczególnie ważną i trudną pracę, stając się zarazem autorytetem dla swoich wychowanków. Nauczycielki są lubiane przez dzieci, z którymi szybko nawiązują kontakt. Dążą przede wszystkim do poznania mocnych stron przedszkolaków, po to by dowiedzieć się, która ze sfer jego działalności daje największe szanse powodzenia, umożliwiając poszerzenie jej zakresu i podnoszenie stopnia trudności. Znajomość słabych stron wskazuje na obszary wymagające ochrony i szczególnej delikatności z ich stron. Dzieciom pozostawia się dość duży zakres swobody zarówno na zajęciach, jak podczas zabaw, a motywacją do podjęcia aktywności jest raczej zachęcanie, inspirowanie, podsuwanie pomysłów niż nakazywanie wykonania czegoś w określony sposób.

W nowatorski sposób podchodzą do zajęć: stosując różnorodne metody i formy pracy z wychowankiem. Naczelną metodą stosowaną we wszystkich formach pracy z dzieckiem, jest organizowanie wielostronnego działania poprzez samodzielne doświadczenie, poszukiwanie, zadania stawiane dzieciom do wykonania, ćwiczenia utrwalające - pobudzające dziecko do powtarzania wcześniej nabytych umiejętności. Często na zajęciach wykorzystywane są metody pedagogiki zabawy, elementy naturalnej nauki języka, „Metoda Dobrego Startu”, skuteczne metody nauki czytania „Sojusz Metod”; koncepcja rozwoju twórczego Carla Orffa, kształtowania pojęć matematycznych wg koncepcji Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i wiele innych innowacyjnych metod pracy z dzieckiem.

Ciągle poszukują nowych sposobów pobudzania wychowanków do myślenia, działania i wypowiadania swoich myśli. Szukają różnych dróg przekazywania dzieciom wiadomości i umiejętności. Zajęcia są ciekawe, z wykorzystaniem środków dydaktycznych, dostępnych w przedszkolu oraz wykonanych przez nie same. Chętnie podejmują i realizują zadania na rzecz przedszkola. Pracują na rzecz lokalnego środowiska, współorganizują imprezy dla dzieci i rodziców. W ciągu roku przygotowują takie uroczystości jak: Pasowanie Przedszkolaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka oraz pożegnanie sześciolatków. W uroczystościach tych biorą udział dzieci, oraz zaproszeni goście. Dzieci występują w roli gospodarzy, prezentują programy artystyczne. Przygotowują dzieci do brania udziału w licznych konkursach plastycznych, muzycznych, tanecznych.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01