Rada Rodziców

Wynikiem dobrych stosunków z rodzicami jest działająca na rzecz przedszkola Rada Rodziców, która w sposób serdeczny, mądry i twórczy współpracuje z dyrektorem oraz z Radą Pedagogiczną czuwając, aby placówka spełniała oczekiwania rodziców.

Na pierwszym zebraniu ogólnym wybiera się 3 przedstawicieli z każdej grupy, którzy tworzą Radę Rodziców. Cyklicznie organizuje się spotkania, na których omawiane są osiągnięcia placówki, sytuacja finansowa, bieżące potrzeby. Rada Rodziców czynnie włącza się w organizowanie imprez okolicznościowych i wycieczek, zabiega o sponsorów. Rodzice czują się współgospodarzami życia przedszkolnego.

SKŁAD RADY RODZICÓW: Rok szkolny 2022/ 2023

  • przewodnicząca - Sylwia Ptak.
  • skarbnik- Hanka Witczak.
  • protokolant - Żaneta Poprawa.
  • komisja rewizyjna - Ilona Markiewicz, Monika Wrzalska,  Beata Zawadzka, Anna Stachurta, Dominika Kurpik, Gabriela Cieślińska, Justyna Paluszek, Monika Wróbel, Paulina Nowakowska.
Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01