Rada Rodziców

Wynikiem dobrych stosunków z rodzicami jest działająca na rzecz przedszkola Rada Rodziców, która w sposób serdeczny, mądry i twórczy współpracuje z dyrektorem oraz z Radą Pedagogiczną czuwając, aby placówka spełniała oczekiwania rodziców.

Na pierwszym zebraniu ogólnym wybiera się 3 przedstawicieli z każdej grupy, którzy tworzą Radę Rodziców. Cyklicznie organizuje się spotkania, na których omawiane są osiągnięcia placówki, sytuacja finansowa, bieżące potrzeby. Rada Rodziców czynnie włącza się w organizowanie imprez okolicznościowych i wycieczek, zabiega o sponsorów. Rodzice czują się współgospodarzami życia przedszkolnego.

SKŁAD RADY RODZICÓW: Rok szkolny 2023/ 2024

  • przewodnicząca - Sylwia Ptak.
  • z-ca przewodniczącej - Paulina Jerczyńska.
  • sekretarz - Żaneta Poprawa.
  • skarbnik- Aleksandra Frontczak.
  • członkinie - Marta Malinowska, Dorota Kłobus, Klaudia Jędrysiak, Katarzyna Kosik, Katarzyna Giza, Żaneta Skiba.
  • komisja rewizyjna - Klaudyna Kaczmarzyk, Kinga Psuja.
Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01