Rada Rodziców

Wynikiem dobrych stosunków z rodzicami jest działająca na rzecz przedszkola Rada Rodziców, która w sposób serdeczny, mądry i twórczy współpracuje z dyrektorem oraz z Radą Pedagogiczną czuwając, aby placówka spełniała oczekiwania rodziców.

Na pierwszym zebraniu ogólnym wybiera się 3 przedstawicieli z każdej grupy, którzy tworzą Radę Rodziców. Cyklicznie organizuje się spotkania, na których omawiane są osiągnięcia placówki, sytuacja finansowa, bieżące potrzeby. Rada Rodziców czynnie włącza się w organizowanie imprez okolicznościowych i wycieczek, zabiega o sponsorów. Rodzice czują się współgospodarzami życia przedszkolnego.

SKŁAD RADY RODZICÓW:

  • przewodnicząca - Paulina Mucha
  • zastępca- Marzena Łukianowska
  • skarbnik - Marzena Możdżanowska.
  • sekretarz - Paulina Nowakowska
  • komisja rewizyjna - Magdalena Kunc, Paulina Jakubczyk, Marcin Giza, Małgorzata Pilarska, Agnieszka Baraniak, Małgorzata Słonina, Agnieszka Rybczyńska, Justyna Paluszek.
Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01