Akcja "Ćwiczyć każdy może"

Rola zabaw ruchowych dla rozwoju dziecka przedszkolnego

Zabawy ruchowe są formą działalności charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Ich różnorodność, wszechstronność oddziaływania oraz łatwość organizowania wysuwa je na pierwsze miejsce w pracy z dziećmi. Przede wszystkim jednak zabawy ruchowe mają dodatni wpływ na rozwój dziecka. Dają możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu, rozwijają sprawność ruchową, ćwicząc i doskonaląc takie elementy, jak: chód, bieg, podskok, rzut, wspinanie, pokonywanie przeszkód.

W zabawowych formach ruchowych dziecko poznaje zakres swych możliwości, miarę wysiłku, uczy się odpowiednio reagować w obliczu trudności, przeciwieństw, zagrożeń. Tak więc gry i ćwiczenia ruchowe, zabawy ze śpiewem rozwijają wszechstronnie organizm dziecka, jego motorykę, siłę, szybkość, zręczność, zwinność i wytrzymałość, potrafią kształtować w dziecku postawy społeczne, życiowe, potrafią rozwijać jego intelekt oraz sposobić je do pracy i obowiązków z jakimi spotka się w swoim przyszłym życiu. Zabawy ruchowe kształtują u dzieci przedszkolnych określone cechy charakteru i postawy, takie jak: zdyscyplinowanie, uczciwość, sprawiedliwość, przestrzeganie przepisów, zgodne współdziałanie w zespole, umiejętność przewodzenia lub podporządkowania się, poszanowanie wspólnego mienia, a także samodzielność, zaradność, odwagę, wiarę we własne siły i inicjatywę. W zespołowej grze i zabawach ruchowych kształtuje się więź grupy, wytwarzająca się w różnych sytuacjach. Budzą się także uczucia sympatii dla dobrego towarzysza zabawy, gry, kształtują się pozytywne uczucia koleżeńskie takie jak: życzliwość, chęć niesienia pomocy drugiemu, bezinteresowność. Podporządkowanie się przepisom i regułom budzi szacunek i zrozumienie nawet dla przykrych decyzji prowadzącego zabawę czy grę.

Gry i ćwiczenia wychowują więc dobrych członków społeczeństwa - w myśl znanego powiedzenia: Jakie dziecko jest w zabawie, podczas gry, takie będzie potem w życiu, w pracy”. Wydobycie ich istotnych wartości wychowawczych uzależnione jest od umiejętnego dobierania ćwiczeń, urozmaicenia ich, stopniowania trudności oraz od sprawnego przeprowadzenia.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01