Historia Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

O przedszkolu » Historia Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

             Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie istnieje od 01.02.1989 r. Oddziały przedszkolne mieszczą się w Domu Strażaka, którego pomieszczenia zostały zaadaptowane na przedszkole. Usytuowane jest w malowniczej części wioski, otoczone parkiem. Dzięki temu dzieci mają możliwość szerokiego kontaktu z przyrodą w ciągu całego roku. W parku znajduje się górka, w zimie dzieci mogą zjeżdżać z niej na sankach, a w pozostałych porach roku lubią po niej biegać. Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń, sprzyjająca zdrowemu obcowaniu z przyrodą.  Budynek przedszkola i przylegający do niego duży ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest  przestrzenny, zazieleniony, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Teren otaczający przedszkole jest bezpieczny, estetyczny, zadbany.  

           Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 16.00. Sale w których realizowane są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są duże i  dobrze wyposażone co sprzyja rozwojowi dziecka.  Przedszkole posiada bogaty zbiór pomocy dydaktycznych. Całe zaplecze sanitarno - higieniczne oraz kuchenne odpowiada wymogom do funkcjonowania tejże placówki. Przedszkole jest estetyczne i sukcesywnie zmienia swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny. W roku 1990 ze względu na zwiększoną liczbę dzieci zaadaptowano salę gimnazjum oraz pomieszczenie na gabinet dyrektora. Zyskaliśmy w ten sposób przestronną salę z sanitariatami w której bawią się maluchy pod okiem opiekunów.              

                W roku 2006 na emeryturę przechodzi mgr Maria Nawrocka - dyrektor przedszkola. Na jej miejsce wchodzi pani mgr Lidia Niechciał której zostają powierzone od września obowiązki dyrektora.

Przedszkole posiada trzy sale, tj.:                          

a) sale dla dzieci trzyletnich i czteroletnich,  

b) sale dla dzieci pięcioletnich,                                                                                                                      

c) sale dla dzieci sześcioletnich                                                                                                                             

Oprócz wymienionych sal mieści się tu jadalnia, kancelaria, duże łazienki dla dzieci i personelu pedagogicznego. Sale są jasne i przestrzenne, wyposażone w różnorodne kąciki zainteresowań dla dzieci, meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne. Korytarze są szerokie i jasne, udekorowane pracami dzieci.   

                Dzieci dobrze czytające i piszące, mobilizowane są do większego wysiłku przy redagowaniu gazetki- listu do chorego kolegi lub koleżanki. Tradycją naszego przedszkola jest wysyłanie kartek świątecznych własnoręcznie zrobionych przez dzieci z różnych okazji. Dzieci poznają i poszerzają wiadomości na temat najbliższego środowiska, jego tradycji i zwyczajów dotyczących Świąt Bożego Narodzenia. W okresie Świąt Wielkanocnych ożywiamy zwyczaj chodzenia od wsi do wsi z tzw. „Gaikiem”.

          W roku szkolnym 2007/2008 przedszkole realizowało międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego”. Na zakończenie roku, podsumowując zrealizowany program, autorka pani Mirela Nawrot była bardzo zaskoczona umiejętnościami, jakie zostały ukształtowane i rozwinięte u naszych dzieci. Miła atmosfera panująca w przedszkolu zaowocowała tym, iż w nagrodę autorka zaproponowała nam wejście w inny program pt. „Optymistyczne Przedszkole”, który napisała wspólnie z Ireną Dzierzgowską. Jest to program wieloletni, a wejście w niego wiązało się z zapłaceniem kwoty 2000,00 zł. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, przedszkole podjęło trud wdrożenia programu. Udało się znaleźć sponsora, który pokrył tę kwotę i przedszkole mogło przystąpić do jego realizacji. 10.09.2009 r. odbyło się szkolenie członków Rady Pedagogicznej, które przeprowadziła pani Mirela Nawrot. Przybliżyła na czym polega program i jakie są jego zasady. Przekazała pakiet materiałów oraz tabliczkę „Optymistyczne Przedszkole”. Grono zostało zapoznane z wizerunkiem Optymistycznego Przedszkolaka , czyli takiego , który jest kreatywny chętnie się uczy, woli współpracować niż rywalizować, odróżnia dobro od zła. Na zakończenie prowadząca złożyła życzenia życząc wielu sukcesów i wychowania optymistycznych przedszkolaków. Autorka programu poinformowała zebranych również o tym, że „Optymistyczne Przedszkole” to „magiczne miejsce”, ponieważ dzieci: - ustalają zasady zachowania i postępowania, - mają możliwości rozwijania swoich talentów i zainteresowań w specjalnie stworzonych kącikach zainteresowań, - wszyscy uczą się życzliwości i empatii, a przedszkole współpracuje z rodzicami. 19.10.2009 r. odbyło się spotkanie z rodzicami w oparciu o prezentację multimedialną „Jak wychowywać optymistę”, zostały przedstawione główne założenia i cele programu. W dniu 12.02.2010 r. na posiedzeniu Rada Pedagogiczna wspólnie z Radą Rodziców pozytywnie zaopiniowała podjecie realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole.” Rada Pedagogiczna obiecała, że będziemy tworzyć specyficzny wizerunek naszego przedszkola, sprawiając, iż utożsamiani będziemy z czymś optymistycznym, radosnym i miłym. Projekt promuje rozwój inteligencji dziecka poprzez optymizm. Zakłada, że jeśli w wieku przedszkolnym ta cecha zostanie wpojona, dziecko wejdzie w życie jako optymista, z takim nastawieniem będzie podchodzić do nauki i pracy. Rada Rodziców pragnie wspierać grono pedagogiczne w wychowaniu dzieci na optymistów. Na podstawie pozytywnej opinii Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie uchwaliła wprowadzenie innowacji pedagogicznej Ogólnopolskiego Programu pt. „Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzkowskiej i Mireli Nawrot od dnia 1 września 2010 r. ( Uchwała Nr 1/2010 r. z dnia 12.02.2001 r.). Uchwała weszła w życie z dniem 12.02.2010r. Kuratorium Oświaty na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora poinformowało, że innowacja pedagogiczna  pt. „Optymistyczne Przedszkole” zgłoszona 25 marca 2010 r. została zarejestrowana pod Nr 1 w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego w Kaliszu. W okresie od 01.09.2010 r. do 30.06.2011 r. zrealizowano innowacje pedagogiczną.      

             30.09.2011 r. dzieci , wszyscy pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście spotkali się na uroczystości otwierającej realizację programu. Tą szczególną uroczystość połączyliśmy z ślubowaniem przedszkolaków. W tym roku miało ono szczególnie uroczystą wymowę. Zanim dzieci oficjalnie zostały przedszkolakami, zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne rozwijane do tej pory w przedszkolu przez panie wychowawczynie. Następnie wykazały się sprawnością fizyczną, wykonywały różne konkurencje sportowe. Po obejrzeniu ciekawych prezentacji poszczególnych grup, oraz rywalizacji sportowej wszystkie dzieci otrzymały tytuł przedszkolaka. Dzieci złożyły słowa przysięgi, którymi wkroczyły w nowy etap naszego przedszkola. Pasowania dokonała dyrektor, życząc dzieciom wielu sukcesów oraz radości z pobytu w przedszkolu. Każdy przedszkolak otrzymał na pamiątkę „Paszport do Kariery”, w którym były wklejane odznaki za zdobyte osiągnięcia i umiejętności. Odznaki były różne: za sprawność ruchową, aktywność, twórczość plastyczną, muzyczną, czystość i porządek, koleżeńskość. Paszport był przechowywany przez cały rok w przedszkolu, a rodzice i dzieci mogły zawsze do niego zajrzeć. Rodzice również złożyli ślubowanie - „Kodeks optymistycznych rodziców”.                  

          Wszyscy razem wyszliśmy na plac przedszkolny na odsłonięcie logo przedszkola. Przed tym ważnym momentem głos zabrali członkowie społeczności przedszkolnej. Jako pierwsza przemówiła do zebranych dyrektor przedszkola, że „od dziś tworzymy specyficzny wizerunek naszego przedszkola, sprawiając, iż utożsamiani będziemy z czymś optymistycznym, radosnym i miłym”. Nauczycielka w imieniu grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi powiedziała: „Pragniemy , aby nazwa „Optymistyczne Przedszkole” była dla nas – wychowawców zobowiązaniem do traktowania naszej pracy tutaj jako powołania i służby niełatwej, ale dającej mnóstwo radości i satysfakcji jeżeli oprócz wiedzy i umiejętności angażują się w nią własne serce”. Przewodnicząca Rady Rodziców stwierdziła: „Bardzo cieszymy się, że przyjazna placówka podjęła realizację programu. Pragniemy wspierać grono pedagogiczne w wychowaniu dzieci na optymistów. Optymistyczne wychowanie zaczniemy od siebie. Wiemy, ze codzienność niesie radości i smutki. Doświadczamy czasem porażek i niepowodzeń. Dlatego tak ważne jest żyć w poczuciu, że każdy dzień będzie pełen optymizmu. Wierzymy, że dzięki pozytywnemu spojrzeniu w przyszłość, potrafimy sobie poradzić w każdej sytuacji. Niech naszym wszelkim wysiłkom towarzyszy logo Optymistycznego Przedszkola, które mam zaszczyt odsłonić.”  Następnie dyrektor serdecznie podziękował współpracownikom, nauczycielom za ogromny wysiłek dydaktyczny, wkładany w wychowanie najmłodszego pokolenia oraz za serce, uśmiech, cierpliwość w tej trudnej misji. Obsłudze za przykładne wykonywanie swoich obowiązków, za współpracę, zaangażowanie oraz poświęcenie się na rzecz tworzenia niepowtarzalnego wizerunku przedszkola.

        Udało nam się osiągnąć założone cele. 5 grudnia 2012 roku w Warszawie nasze przedszkole otrzymało CERTYFIKAT za realizowanie z sukcesem Ogólnopolskiego Programu „Optymistycznego Przedszkola” osobiście z rąk współautorki Mireli Nawrot. Zostaliśmy już na wiele lat Optymistycznym Przedszkolem. Nasze dzieci są: - pełne optymizmu, - umieją rozwijać swoje talenty, - umieją radzić sobie w trudnych sytuacjach. W środowisku lokalnym gdy mówi się o naszym przedszkolu to przedstawiani jesteśmy jako „Optymistyczne Przedszkole” Nasze przedszkole wychowuje, kształci w dziecku dobro, tak aby w przyszłości umiały kochać, szanować i powstrzymywać się od krzywdzenia tych, którzy znajdują się w ich otoczeniu. Tak, żeby również umiały zadbać o siebie. Oznacza to umiejętność pogodzenia własnego rozwoju, własnych interesów, własnego zachowania i szczęścia z interesami i szczęściem innych. Dzieci uczą się przez modelowanie i naśladowanie, jak i wyciąganie wniosków z własnych błędów. Zadaniem naszego przedszkola jest stworzenie takich warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego, co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi. Aby nabyły umiejętności w takim stopniu, w jakim potrafią i w jakim są one im potrzebne w życiu społecznym.

      W ramach realizacji programu „ Optymistyczne Przedszkole” nauczycielki w grupach wykorzystują zabawy wyrabiające charakter takie jak: „ Dobroć i empatia”; „ Niezależność, samodzielność, pewność siebie”; „ Otwartość, ciekawość i zainteresowanie”; „ Prawość, uczciwość i pewność siebie”; „Poczucie humoru, pogoda ducha”; „Konsekwencja, odpowiedzialność, opanowanie i spokój”; „Twórczość i kreatywność”; „Współpraca”. Dzięki prowadzonym zabawom dzieci uczą się pozytywnych postaw i optymizmu, które pomagają łatwiej pokonywać przeszkody i znosić porażki.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01