Rekrutacja do przedszkola.

ZASADY  REKRUTACJI  DO  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKORZYNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej; Wniosek o przyjęcie do  publicznego przedszkola, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem  www.kepno.przedszkola.vnabor.pl

(W ostatnim dniu tj. 28 marca 2017 r. zalogować się można TYLKO do godziny 15.00).

Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu (pierwszego wyboru)  w terminie                            od 14 - 28 marca 2017 r.

 

Niezłożenie  w określonym terminie wypełnionego Wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie  dziecka w procesie rekrutacji.

 

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W MIKORZYNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

 

1.

Składanie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny, przez rodziców dzieci przyjętych w poprzednich latach szkolnych.

od 13.04.2015 – 21.04.2015

 

2.

Wydawanie wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2015/2016.RODZAJ CZYNNOŚCI

od 22.04.2015- 24.04.2015

 

 

3.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami na rok szkolny 2015/2016.

od 27.04.2015 – 30.04.2015

 

4.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej

od 04.05.2015-06.05.2015

 

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 08.05.2015

 

 

 

6.

Obowiązek potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnego przedszkola.

do 15.05.2015

 

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc

do 20.05.2015

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie

informuje, że zapisy dzieci  na rok szkolny 2015/2016

rozpoczynają się w dniach od 22.04.2015 r. do 24.04.2015 r.

W tych dniach będą wydawane wnioski, które należy pobrać

osobiście w godzinach od 7.00 do 16.00 w budynku przedszkola lub na stronie internetowej www.przedszkolemikorzyn.pl

Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola

wraz z załącznikami należy złożyć w przedszkolu

 w dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r.

Po wyznaczanym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

 

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

W dniach od 14.03.2017 r. do 28.03.2017 r. prosimy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola o składanie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej na kolejny rok szkolny. Przypominamy, że złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej jest obowiązkowe i po wyznaczanym terminie deklaracje nie będą  przyjmowane.

 

 

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01