Tradycje historyczne Mikorzyna

O przedszkolu » Tradycje historyczne Mikorzyna

Nazwę Mikorzyn tłumaczy wiele podań. Według jednego z nich przez tereny obecnej wsi jechał kupiec przewożący sól jednak uszkodził swój wóz o wystający z ziemi korzeń. Dopomógł mu św. Idzi, kupiec odwdzięczył się fundując w tym miejscu kaplicę. Zarówno na terenie wsi jak i w okolicy znajduje się wiele stanowisk archeologicznych, na których ślady działań człowieka datuje się na 40-60 tys. lat p.n.e. Okolice obecnego Mikorzyna były więc zamieszkane od tysięcy lat. Wiele stanowisk z epoki kultury łużyckiej w tym cmentarzysk znajduje się na terenie samej wioski jak i w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Stanowiska te datowane są na ok. 3500 lat p.n.e. Sama wioska, ma więc bardzo bogate tradycje historyczne jako teren osadnictwa, które miało miejsce na setki lat przed chrztem Polski i ustanowieniem państwowości. Na terenie wioski znalezione zostały prasłowiańskie posągi, później wykorzystane jako fundament karczmy. Wiadomo także o obozie rzymskim jaki znajdował się na terenie dzisiejszej wioski.

Dominującą sferą działalności gospodarczej jest rolnictwo. Korzystne położenie wsi sprzyja rozwojowi turystyki, szczególnie duża szansa dla agroturystyki. Przedszkole i szkoła to jedyne ośrodki kulturalne dla okolicznej ludności, dlatego zwrócone są na nas ciekawe i krytyczne spojrzenia wielu ludzi.

Ważne:
Dla Rodziców
Kontakt:
tel.: (62) 781 84 88
fax: (62) 781 84 88
e-mail: przedszkolemikorzyn@vp.pl
Przedszkole Samorządowe w Mikorzynie
Mikorzyn 50, 63-600 Kępno

NIP: 619 190 33 01